MARIA DAN MARTA || Komik Alkitab Anak || seri cerita perjanjian baru sekolah minggu gereja kristen natal paskah


 Komik Alkitab Anak
MARIA DAN MARTA
Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42

Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridNya
sedang dalam perjalanan

 Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridNya
di sebuah kampung

Seorang perempuan bernama Marta
menerima Tuhan Yesus di rumahnya

 Marta mempunyai saudara perempuan
yang bernama Maria

Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu
duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus
Maria duduk di dekat
kaki Tuhan Yesus    

Tetapi Marta, sedang sibuk sekali
untuk melayani
 Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata
”Tuhan, suruhlah Maria membantu aku!”

 Tuhan Yesus menjawab “Marta, Marta, engkau kuatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara”

 Marta pun mendengarkan
perkataan Yesus

Tuhan Yesus berkata,
“Hanya satu saja yang perlu”

 Kata Tuhan Yesus, “Maria telah memilih
bagian yang terbaik”

 Kata Tuhan Yesus melanjutkan,
“Yang tidak akan diambil dari padanya”

 Akhirnya, Marta dan Maria pun
mendengarkan perkataan Tuhan Yesus
 Ayat Hafalan
Arahkanlah perhatianmu kepada didikan,
dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
Kitab Amsal pasal 23 ayat 12