Daud Menjadi Raja Israel


Komik Alkitab :
DAUD MENJADI RAJA ISRAEL
(Kitab 2 Samuel 1-5 

Pada waktu itu,
kerajaan Israel dipimpin oleh raja Saul 

 Raja Saul adalah raja pertama
dari kerajaan Israel

 Daud adalah seorang prajurit kerajaan israel.
Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh

 Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat
lalu raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud

 Daud menghindari serangan tombak raja Saul
dan berlari pergi menyelamatkan diri
 Daud bersahabat dengan Yonatan yaitu anak raja Saul.
Yonatan melindungi Daud dari kejaran raja Saul.

 Suatu hari, raja Saul dan pasukan Israel
berperang melawan pasukan Filistin

 Tetapi, pasukan Filistin ternyata lebih kuat.
Akhirnya, pasukan Israel kalah dan melarikan diri.

 Raja Saul dan Yonatan anaknya kalah berperang
dan badannya terluka oleh senjata musuh

Daud merasa sangat sedih karena
Yonatan sahabatnya terluka dalam perang 

 Kemudian, sesuai dengan janji Tuhan,
maka Daud menjadi raja Israel

 Sekarang, Daud adalah pemimpin perang
dan mempunyai lebih banyak pasukan

 Pasukan Israel dapat mengalahkan pasukan Filistin
karena Tuhan menyertai Daud

 Daud menjadi raja Israel
yang terkuat dan pemberani

Ayat Hafalan :
Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan
melawan kita ?
(Roma 8 : 31)