Saul Raja Israel Pertama


 Komik Alkitab :
Saul Raja Israel Pertama
Sumber :
Kitab 1 Samuel pasal 8-15

 Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh
seorang hakim yaitu nabi Samuel

 Tetapi, bangsa Israel tidak mau dipimpin hakim lagi,
mereka ingin dipimpin oleh seorang raja

Lalu nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan
Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja
 
 Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama.
dan nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak

 Tuhan berfirman kepada nabi Samuel agar raja Saul
mengalahkan musuhnya yaitu bangsa Amalek

 Nabi Samuel berpesan agar raja Saul
mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek

 Raja Saul mengumpulkan sebanyak
210.000 orang pasukannya
 
 Kemudian pasukan Israel berperang
melawan pasukan Amalek

Akhirnya pasukan Amalek kalah
dan pasukan Israel menang
 
 Pasukan Israel kembali pulang membawa
raja Amalek, kambing, domba dan lembu dari Amalek

Lalu raja Saul mempersembahan korban kambing,
domba dan lembu dari Amalek kepada Tuhan
 
 Tetapi nabi Samuel marah kepada raja Saul
karena tidak mentaati perintah Tuhan

 Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi
dan Saul memohon ampun kepada Tuhan

 Tuhan berbicara kepada nabi Samuel bahwa
Ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru

Ayat Hafalan :
Mendengarkan lebih baik
daripada korban sembelihan
( 1 Samuel 15 : 22 )