Allah Menciptakan Langit dan Bumi
 Komik Alkitab :
ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT DAN BUMI
Kejadian 1-2

 Pada mulanya Firman adalah Allah.
Allah itu adalah Tuhan Yesus.

 Hari ke-1.
Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari ke-2.
Tuhan menciptakan cakrawala.
 Hari ke-3.
Tuhan menciptakan darat, laut dan tumbuhan.

 Hari ke-4.
Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang.
 Hari ke-5.
Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara.

Hari ke-6.
Tuhan menciptakan binatang di darat.
Hari ke-6. Tuhan Allah juga menciptakan manusia.
Tuhan Allah mengambil debu tanah liat.
 
 Tuhan Allah membentuk manusia
seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. 
 Lalu Tuhan Allah menghembuskan
nafas hidup ke dalam hidung manusia.


 Demikianlah manusia itu menjadi
makhluk yang hidup.
 Manusia laki-laki itu bernama Adam.
dan manusia perempuan itu bernama Hawa.


 Pada hari ke-7. Tuhan Allah memberkati dan
menguduskan semua ciptaan-Nya yang amat baik.
 Akhirnya Tuhan Allah menempatkan
manusia di taman Eden.


Ayat Hafalan :
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
(Yohanes 1:3)