MENARA BABEL


 Komik Alkitab
MENARA BABEL
Sumber :  Kitab Kejadian 11:1-9

 Pada jaman dahulu di bumi,
semua manusia hanya mempunyai 1 bahasa.

 Suatu hari, semua manusia itu tinggal 
dan mendirikan rumah di tanah Sinear.

 Mereka mempunyai rencana
untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan
sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit.

 Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya
mereka tidak tersebar ke seluruh bumi.

 Kemudian mereka bersama-sama mulai
membuat batu bata yang banyak sekali.

 Semua manusia itu saling membantu 
untuk mendirikan menara yang paling tinggi.

 Hari demi hari, mereka membangun menara itu
dan menara itu menjadi semakin tinggi.

 Akhirnya, menara yang mereka dirikan
sudah hampir selesai, tetapi...

 Tuhan melihat kota itu dan
Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka.

 Padahal, Tuhan ingin manusia menyebar dan
memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam.

 Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat
mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda.
 Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi.
Sekarang kota itu disebut Babel yang artinya ‘Kacau’.

 Karena itulah sampai sekarang, kita di bumi
memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda.

 Ayat Hafalan:
Kita harus
lebih taat kepada Allah 
dari pada kepada manusia
(Kisah Para Rasul 5:29)