Maria Bertemu Malaikat Gabriel
Komik Alkitab Anak

judul

MARIA BERTEMU MALAIKAT GABRIEL

Alkitab Perjanjian Baru

Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38


Tokoh karakkter dalam cerita ini:

Malaikat Gabriel, Pak Yusuf, Bu Maria dan Bu Elisabet


Di bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel
pergi ke kota di Galilea yaitu kota Nazaret

Seorang perawan bernama Maria sedang bertunangan atau
akan menikah dengan Yusuf dari keluarga keturunan Daud

Suatu hari, masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria dan berkata:
“Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau”

Maria terkejut dan bertanya dalam hati:
“Apakah arti salam itu?”

Malaikat Gabriel berkata: “Jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah”

“Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan
seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus”

“Ia akan menjadi besar dan akan disebut
Anak Allah Yang Mahatinggi”

“Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan
kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya”

“Dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai
selama-lamanya dan kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan”

Maria berkata kepada malaikat Gabriel: “Bagaimana
hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami”

Malaikat Gabriel berkata: “Roh Kudus akan turun atasmu dan
kuasa Allah yang Mahatinggi akan menaungi engkau, sebab itu
anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah”

“Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun
sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya
dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil”

Maria berkata: “Sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu”

Firman Tuhan


Lalu kata malaikat itu kepada mereka:
"Jangan takut, sebab sesungguhnya
aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar
untuk seluruh bangsa

Lukas 2:10