Panglima Naaman Sembuh

Komik Alkitab Anak
PANGLIMA NAAMAN SEMBUH
Sumber :
Alkitab Perjanjian Lama
Kitab 2 Raja-Raja pasal 5:1-19 

 Ada seorang pahlawan panglima tentara
kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta.
Luka-luka besar muncul di tubuhnya.

 Istri Naaman menjadi bingung, tetapi seorang anak
perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana.
 
 
 Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi
di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman

 Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya
membawa persembahan perak, emas dan pakaian.

 Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh
seorang pelayan untuk menemui Naaman

 Pelayan nabi Elisa memerintahkan agar Naaman
mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh Tetapi, Naaman menjadi marah karena nabi Elisa tidak
mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor Tiba-tiba, para prajurit Naaman memohon agar
panglima Naaman mau mentaati perintah nabi Elisa

Akhirnya,
Naaman pun pergi ke sungai Yordan

 Di sungai Yordan,
Naaman mandi selama 7 kali Penyakit kusta yang ada di badan Naaman 
semuanya hilang. Naaman telah sembuh.

 Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa 
karena menyembuhkannya tapi nabi Elisa menolaknya

Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan.
Lalu, Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram.

Ayat Hafalan :
Orang yang 
melakukan
kehendak Allah
tetap hidup
selama-lamanya
( Kitab 1 Yohanes 2 : 17 )